Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 111969
Đang online: 13
Tài liệu học tập trên truyền hình của 12 chủ đề tuần từ 20-25/4/2020
18/04/2020
565
Tài liệu học tập trên truyền hình của 12 chủ đề tuần từ 20-25/4/2020

Tài liệu học tập trên truyền hình của 12 chủ đề tuần từ 20-25/4/2020

ĐỊA LÍ GỒM 1 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
 
HÓA HỌC GỒM 2 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
2. CHỦ ĐỀ 2: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.

 
NGỮ VĂN
1. CHỦ ĐỀ 1: SỐ PHẬN CON NGƯỜI, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
 
SINH HỌC GỒM 2 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
2. CHỦ ĐỀ 2: QUẦN XÃ VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
 
ANH VĂN GỒM 2 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: PHÂN TÍCH ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
2. CHỦ ĐỀ 2: TENSES, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.

 
TOÁN GỒM 2 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
2. CHỦ ĐỀ 2: CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.

 
VẬT LÍ GỒM 2 CHỦ ĐỀ
1. CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.
2. CHỦ ĐỀ 2: CHỦ ĐỀ 2 : MẪU NGUYÊN TỬ BO, CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT.


 
Các tin khác