Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 248915
Đang online: 418
Hoạt động của trường
Bảng điểm Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2024-2025
Xem tiếp
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, thông báo các khoản thu đầu năm không dùng tiền mặt HK2 NH 2021-2022,...
Xem tiếp
Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của...
Xem tiếp
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
Xem tiếp
Công khai cở sở vật chất của trường THPT Nguyễn Trung Trực
Xem tiếp
Báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021
Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện nội dung tuyên truyền chuyển đổi số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
Xem tiếp
Thời khóa biểu học trực tuyến áp dụng từ 20/9/2021
Xem tiếp
Dự kiến danh sách học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trường THPT Nguyễn Trung Trực
Xem tiếp
Tuyên truyền các bài thể dục nâng cao sức khỏe cho học sinh phòng, chống dịch COVID 19
Xem tiếp
Các tin khác