Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 240529
Đang online: 2
Kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018.....
16/09/2022
900
Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sử đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem chi tiết tại đây
Các tin khác