Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 237539
Đang online: 12
Công điện số 2134/CĐ-UBND
18/04/2020
1053
Tiếp tục thực hiên nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh

Công điện số 2134/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiên nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh, xem chi tiết

Các tin khác