Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 111958
Đang online: 9
Nội qui về phòng chống thuốc lá
28/08/2020
161
Nội qui về phòng chống thuốc lá
NỘI QUY
THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-THPT  ngày 30 tháng  12  năm 2019)
 
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Điều 1. Nội quy này áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực và phụ huynh, các đối tượng đến liên hệ công việc với nhà trường. Xem chi tiết
Các tin khác