Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 122592
Đang online: 8
Văn bản quy phạm pháp luật
01/12/2020
132
Thông tư 41 của BGDĐT năm 2020
Thông tư 08/TT-BLDTBXH, xem chi tiết
Thông tư 41/2020/BGDĐT bãi bỏ một số văn bản vquy phạm pháp luật, xem chi tiết
Thông tư 42/2020/BGDĐT bãi bỏ một số văn bản vquy phạm pháp luật, xem chi tiết.
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
(Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo điều 49), xem chi tiết
 
Các tin khác