Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 240527
Đang online: 1
Báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021
25/05/2022
1179
Báo cáo tổng kết năm học 2020 -2021
              SỞ GD&ĐT LONG AN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
                Số: 178/BC-THPT                                                                  Tân Trụ, ngày 02 tháng 6  năm 2021
                                                                             
 BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021

  Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2020 - 2021 do Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An hướng dẫn. Trường THPT Nguyễn Trung Trực tiến hành tổng kết năm học 2020 - 2021, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như sau:
I. Một số đặc điểm chung của nhà trường:
1. Tình hình đội ngũ:
a. Về học sinh:
- Trường THPT Nguyễn Trung Trực đầu năm học 2020 – 2021 có 890 học sinh và 22 lớp học, đến cuối năm học còn 873 hs (có 470 hs nữ), được chia như sau:
  + Khối 10 có 6 lớp hệ GDPT: 237/152 hs nữ; Hệ GDTX có 1 lớp: 40/15 hs nữ.
  + Khối 11 có  7 lớp hệ GDPT: 274/140 hs nữ; Hệ GDTX có 1 lớp: 44/8 hs nữ.
  + Khối 12 có 6 lớp hệ GDPT: 244/141 hs nữ,  Hệ GDTX có 1 lớp: 34/14 hs nữ.
- Học sinh của trường THPT Nguyễn Trung Trực chăm ngoan, có ý thức trong học tập và rèn luyện về đạo đức tác phong, kỹ năng sống. Tuy nhiên, bên cạnh học sinh tích cực vẫn còn một vài học sinh chưa ngoan, các em còn vi phạm nội qui trường lớp, vi phạm trong kiểm tra,  vi phạm về ATGT khi tham gia giao thông.
- BGH và Đoàn trường kết hợp cùng GVCN các lớp đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên đối với những học sinh vi phạm, các em được tập trung giáo dục và có sự chuyển biến tốt ở cuối năm học.
b. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên và CNV:
- Trường THPT Nguyễn Trung Trực có 51 CB.GV-CNV trong đó có 38 nữ, 3 CBQL, 7 nhân viên. Giáo viên trực tiếp giảng dạy là 41 người đạt tỉ lệ 1.86 giáo viên/lớp. (Năm học 2020 – 2021 với biên chế 22 lớp trường THPT Nguyễn Trung Trực thiếu cục bộ 0.39 giáo viên).
- Về cơ bản trường đủ giáo viên ở các bộ môn, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình và được đào tạo chuẩn hoá theo qui định (Có 2 CBQL và 2 giáo viên thi thăng hạng đạt giáo viên THPT hạng 2.
- Hiện trường THPT Nguyễn Trung Trực có 2 Phó Hiệu trưởng có trình độ Thạc sĩ ở bộ môn Toán (1) và Hóa học (1); có 8 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ ở bộ môn Hóa (1), môn Toán (3), môn Lý (2), môn Tiếng Anh (1), môn GDCD (1) đạt tỷ lệ 19.51%.
2. Về cơ sở vật chất:
- Trường THPT Nguyễn Trung Trực được UBND Tỉnh Long An đầu tư xây dựng theo mô hình trường đạt chuẩn Quốc gia. Trường có đủ các phòng Lý thuyết, phòng Thí nghiệm Thực hành, phòng Vi tính, phòng Lab, khu Hành chánh, Thư viện...đã được nhà trường bảo quản, duy tu, sửa chữa, sử dụng đạt hiệu quả rất tốt trong hoạt động dạy học.
- Năm học 2020 - 2021 trường đã đầu tư mua mới, sửa trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, hoạt động chung của nhà trường với số tiền trên 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị.
3. Các hoạt động giáo dục và 3 môi trường giáo dục:
- Các Ban ngành của huyện Tân Trụ; của UBND các xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh,  Tân Bình, Bình Lãng...; Hội Cha mẹ học sinh của trường rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của nhà trường.
- Sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng giáo dục ngoài xã hội rất tốt.
- Việc giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được nhà trường kết hợp cùng chính quyền địa phương, kết hợp các ban ngành của huyện giúp đỡ các em phấn đấu vươn lên.
- Năm học 2020 - 2021 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học giỏi đã nhận học bổng của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ với số tiền trên 80 triệu đồng.
- Huyện ủy, UBND Huyện Tân Trụ cùng ban ngành của địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động thường xuyên.
II. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 - 2021:
1. Phát triển giáo dục:
- Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 của trường đạt 100% (Sở giao cho trường THPT Nguyễn Trung Trực là 240 học sinh học hệ GDPT, 41 học sinh lớp 10 học hệ GDTX). Trường bố trí học sinh khối 10 mới tuyển học ban cơ bản chương trình chuẩn có 4 tiết bám sát theo quy định.
- Đầu năm học toàn trường có 890 học sinh, đến cuối học kỳ còn 873 hs. So với đầu  học kỳ giảm 17 học sinh và được thống kê chia ra như sau:
* Toàn trường có 06 học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ 0.67% so với năm trước tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 0.06%.
* Có 03 hs chuyển trường, 07 hs chuyển đi học nghề, 01 học sinh bệnh xin nghỉ điều trị năm sau xin học lại (Dạng này theo quy định không tính vào tỷ lệ học sinh bỏ học).
* Bảng thống kê tình hình học sinh bỏ học năm học 2020 – 2021:
KHối lớp Học nghề Bệnh Chuyển trường Đi làm Học yếu Nguyên nhân khác
Lớp 10 4 1 2 3 0 0
Lớp 11 3 0 1 2 0 0
Lớp 12 0 0 0 1 0 0
Toàn trường 7 1 3 6 0 0
+ Phân tích nguyên nhân học sinh bỏ học: Học sinh bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, bỏ học do học yếu, do cha mẹ ly hôn...                             
+ Đánh giá nguyên nhân: Điều kiện kinh tế gia đình một số học sinh quá khó khăn cho nên các em phải nghỉ học đi làm để phụ giúp gia đình, nhà trường đã phân công BGH và GVCN các lớp có học sinh bỏ học đến UBND các xã cùng đến gia đình để động viên, nắm hoàn cảnh khó khăn của học sinh để tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng bản thân học sinh và gia đình học sinh vẫn kiên quyết cho các em nghỉ học.
     + Một vài học sinh chưa ngoan, lười học, mất căn bản, gia đình do công việc làm ăn nên đã thiếu quan tâm dẫn đến học sinh chán học, bỏ học, gia đình không giáo dục được học sinh.
    + Nhà trường đã thành lập Ban vận động học sinh bỏ học để trực tiếp cùng chính quyền địa phương đến nhà học sinh bỏ học nhiều lần để vận động học sinh trở lại trường hay tư vấn PHHS cho các em đi học nghề do các trường dạy nghề tổ chức.
2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật trật tự trên mọi lĩnh vực, củng cố nền nếp xây dựng môi trường lành mạnh:
a. Đối với giáo viên:
- Đầu năm học 2020 - 2021 nhà trường đã tổ chức cho giáo viên học tập về nhiệm vụ - quyền hạn của giáo viên do điều lệ trường trung học qui định.
 - Học tập, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập đầy đủ các Chỉ thị, các Nghị quyết TW (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng; học tập chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành.Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- BGH và các tổ chức đoàn thể trong trường rất quan tâm tình hình diễn biến về tư tưởng của công viên chức để kịp thời uốn nắn, động viên đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhìn chung tình hình tư tưởng đội ngũ diễn biến theo chiều hướng tốt, đội ngũ an tâm công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, không vi phạm chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
- Giáo viên công tác đảm bảo ngày giờ công, có tinh thần đoàn kết nội bộ, trách nhiệm của CBQL thể hiện khá rõ trong hoạt động của đơn vị. Phòng, chống uống rượu bia trong giờ hành chính và tác hại của thuốc lá, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
- BGH và các đoàn thể, tổ chuyên môn hoạt động có sự chuyển biến khá tốt.
- Trường tổ chức, quản lý việc dạy thêm - học thêm cho  học sinh khối lớp 12 để các em có đủ kiến thức dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các lớp tổ chức dạy thêm đều có sự bàn bạc với phụ huynh học sinh, mức thu học phí dạy thêm phù hợp với hoàn cảnh của học sinh ở khu vực nông thôn.
b. Đối với học sinh:
- Được nhà trường tổ chức học tập về nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh theo điều lệ trường trung học qui định, nội qui của nhà trường ngay từ đầu năm học. Trường tổ chức cho học sinh thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền về phòng chống HIV-AIDS, phòng chống ma tuý - mại dâm, thực hiện tốt ATGT. Học sinh của trường rất tích cực tham gia các hoạt động Văn nghệ, thi đấu TDTT.
- Phát huy tốt vai trò tự quản của lớp, của tổ chức Đoàn, phối hợp với cha mẹ học sinh, qua đó việc rèn luyện hạnh kiểm của học sinh khá tốt, ý thức rèn luyện đạo đức tác phong, ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước ở học sinh, các hiện tượng vi phạm nội qui được đấu tranh ngăn chặn. Học sinh của trường thường xuyên được giáo dục về an ninh mạng.
- Nhà trường tổ chức tốt các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp dưới nhiều hình thức phong phú để động viên và giáo dục học sinh, đồng thời biểu dương những gương học sinh tốt, phê phán các hiện tượng xấu, xây dựng thái độ, động cơ học tập đúng đắn ở học sinh, giáo dục kỹ năng sống về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh.
- Học sinh tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động Văn nghệ, thi đấu TDTT, về nguồn...do Huyện và Sở Giáo dục tổ chức tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh toàn trường tham gia.
-Kết quả xếp loại hạnh kiểm năm học 2020 – 2021:
+ Loại  Tốt:  711 học  sinh, chiếm  tỷ lệ 81.44% (năm trước 74.60%).
+ Loại Khá:  135 học sinh, chiếm  tỷ lệ 15.46% (năm trước  19.30%).
+ Loại Trung bình: 23 học sinh, chiếm  tỷ lệ 2.63% (năm trước 5.20%).
+ Loại Yếu: 4 học sinh, chiếm  tỷ lệ 0.45% (năm trước 0.90% ).
Bản thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh như sau:
Khối lớp Hạnh kiểm Tốt Hạnh kiểm Khá Hạnh kiểm TB Hạnh kiểm Yếu
SL % SL % SL % SL %
Khối 10
277 hs
216 77.97 50 18.05 11 3.97 0 0
Khối 11
318 hs
248 77.98 54 16.98 12 3.77 4 1.25
Khối 12
278 hs
247 88.84 31 11.15 0 0 0 0
Toàn trường
873 hs
711 81.44 135 15.46 23 2.63 4 0.45
- So với năm học 2019- 2020 kết quả xếp hạnh kiểm loại tốt của học sinh có tăng; hạnh kiểm khá, trung bình và loại yếu của học sinh có giảm.
- Bên cạnh đa số học sinh chăm ngoan vẫn còn một vài học sinh tính chuyên cần chưa cao, các em còn lười học, trốn học, chưa nghiêm túc khi kiểm tra, vi phạm nội qui nhà trường như: nói tục, chửi thề, đánh nhau, vi phạm ATGT... Những biểu hiện trên được nhà trường đấu tranh kiên quyết, ngăn chặn và xử lý nghiêm túc.
3. Củng cố chất lượng giáo dục:
a. Đối với giáo viên:
- BGH thường xuyên kiểm tra và yêu cầu giáo viên thực hiện tốt về chuyên môn như: Thực hiện đúng chương trình, nội dung giảng dạy, việc thiết lập hồ sơ cá nhân, chuẩn bị bài giảng, kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định.
- BGH đặc biệt quan tâm chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình giảm tải. Giáo viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của Ngành “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo, việc để học sinh ngồi nhầm lớp”, cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…qua các hoạt động thường xuyên của nhà trường.
- CB-GV của trường tham dự đủ các lần họp Cụm. hội thảo tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về đổi mới phương pháp dạy học do Sở GD&ĐT Long An tổ chức. Năm học 2020 - 2021 có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi (GVG), 2 giáo viên đạt giải Ba ở Hội thi thiết kế giáo án tương tác cấp tỉnh do Sở tổ chức.
- BGH thường xuyên tổ chức kiểm tra việc soạn giảng, dự giờ và lên lớp của giáo viên, kiểm tra việc cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên. Tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức tập trung, nhà trường phân công giáo viên coi thi, tổ chức tốt việc ra đề kiểm tra, chấm, xét kết quả đúng theo quy định.
- BGH trường có phân công giáo viên dạy đủ các bài giáo dục Hướng nghiệp, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Nghề Phổ thông cho học sinh. Học sinh tham gia tìm hiểu về làng nghề làm trống, dệt chiếu, nuôi tôm, trồng hoa màu của địa phương.
+ Kết quả thi đua CB.GV-CNV: Về cơ bản đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đội ngũ không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội đồng thi đua của trường đã xét đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Long An xem xét, khen thưởng cho 7 người đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 42 người đạt danh hiệu LĐTT, tặng giấy khen cho 05 giáo viên có thành tích phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở năm học 2020-2021.
b. Đối với học sinh:
- Thông qua phong trào thi đua giai đoạn; nhất là phong trào tiết học tốt, tuần học tốt đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tính chuyên cần trong học tập, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, ý thức chấp hành nội qui trường lớp, chấp hành các quy định về trật tự an toàn xã hội.
- BGH kết hợp với Đoàn trường tổ chức tốt các chủ điểm tháng kết hợp với các phong trào Văn nghệ, Thể dục thể thao qua đó xây dựng, giáo dục học sinh về tinh thần cầu tiến, vươn lên, rèn luyện thân thể, ý thức bảo vệ của công, tài sản nhà trường, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; phòng, chống các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện nghiêm trường học không khói thuốc lá, phòng chống bạo lực học đường. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện nước, bảo vệ tài sản công....
- Phong trào học sinh giỏi được nhà trường rất quan tâm, ngay đầu năm học trường tổ chức thi chọn HSG, bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường. Học sinh của trường THPT Nguyễn Trung Trực đã tham gia hầu hết các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức.
- Kết quả xếp loại học lực  năm học 2020 – 2021:
           + Loại Giỏi: 270 hs, tỷ lệ 30.92% (năm trước 253  hs, đạt tỷ lệ 31.82%).
           + Loại Khá:  424  hs, tỷ lệ 48.56% (năm trước 355 hs, đạt tỷ lệ 47.97%).
           + Loại Trung bình: 177 hs, tỷ lệ 20.27%  (năm trước 186 hs, tỷ lệ 23.39%).
           + Loại Yếu:  2 hs, tỷ lệ 0.22% (năm trước 1 hs, tỷ lệ 0.12%).
          Bản thống kê kết quả xếp loại học lực của học sinh như sau:

 
Khối lớp Học lực Giỏi Học lực Khá Học lực TB Học lực Yếu Học lực Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Khối 10
277 hs
71 25.63 127 45.84 78 28.15 1 0.35 0 0
Khối 11
318 hs
63 19.81 156 49.05 98 30.81 1 0.31 0 0
Khối 12
278 hs
136 48.92 141 50.71 1 0.35 0 0 0 0
Toàn trường
873 hs
270 30.92 424 48.56 177 20.27 2 0.22 0 0
          - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Trường THPT Nguyễn Trung Trực có  278 hs khối lớp 12 đăng ký dự thi, kết quả đỗ 278 hs, đạt tỷ lệ 100%.
4. Công tác quản lý:
- BGH xây dựng kế hoạch số 299/KH-THPT ngày 10 thng 9 năm 2020 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo hướng dẫn của Sở và của Bộ. Kế hoạch hoạt động của trường được công khai, bàn bạc dân chủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương giao cho.
- Trường đã ban hành và thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, các công việc đều được công khai, cụ thể hoá bằng kế hoạch, có phân công trách nhiệm rõ ràng.
- Duy trì tốt các buổi họp Hội đồng giáo dục, họp sinh hoạt tổ chuyên môn, họp chủ nhiệm để tổ chức triển khai các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của Ngành, của địa phương và sơ kết các nghị quyết chuyên đề, báo cáo kịp thời cho cấp trên theo qui định.
- BGH thực hiện công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra định kỳ CB-GV, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ. Việc phân công sử dụng đội ngũ hợp lý, công tác thu, chi quản lý tài chính của nhà trường được thực hiện theo hướng dẫn của Sở.
- Hoạt động tổ chuyên môn có chuyển biến, sinh hoạt chuyên môn đều đặn, tổ chuyên môn tự quản các thành viên về chất lượng giảng dạy, công việc soạn giảng, xác định nội dung trọng tâm bài học, đổi mới phương pháp tiết dạy.
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học:
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả hoạt động của các phòng bộ môn, các trang thiết bị của nhà trường. Năm học 2020 – 2021 trường tổ chức sửa CSVC, nâng cấp các phòng máy Vi tính, lắp đặt hệ thống Camera với số tiền trên 80 triệu đồng.
- Giữ gìn môi trường sư phạm khang trang, xanh – sạch – đẹp, thường xuyên tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh trồng mới, chăm sóc các cây xanh, vườn hoa, cây kiểng đã được trồng trong khuôn viên trường.
III. Nhận xét đánh giá:
1. Mặt mạnh:
- Đội ngũ CB-GV và CNV của trường nhiệt tình công tác, đoàn kết thống nhất và có tinh thần trách nhiệm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đi vào nề nếp, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa BGH và các tổ chức đoàn thể trong trường. Một số mặt công tác, hoạt động phong trào thường xuyên của trường được giữ vững.
- Sự phấn đấu nỗ lực của đa số học sinh, vai trò quản lý của cán sự lớp, của tổ chức Đoàn được phát huy và hoạt động có  hiệu quả.
- Cơ sở vật chất, môi trường sư phạm của nhà trường dần xây dựng hoàn thiện, đáp ứng tốt tất cả các hoạt động dạy học, rèn luyện thể chất của nhà trường.
2. Mặt yếu:
- Chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh ở bộ môn Tiếng anh còn thấp. Một vài giáo viên chưa tích cực học tập, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện kỹ năng sư phạm, chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy đã đưa đến hiệu quả tiết dạy thấp, học sinh ít hiểu bài tạo ra tâm lý chán học.
- Hoạt động của tổ chuyên môn, một số công việc điều hành họat động và chỉ đạo chuyên môn của BGH đạt kết quả chưa cao. Số lượng học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh do Sở Giáo dục tổ chức không đạt chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị đề ra.
- Tác động của môi trường xã hội vẫn còn ảnh hưởng đối với học sinh: Một vài học sinh chưa ngoan, thiếu tính chuyên cần trong học tập, ý thức rèn luyện các học sinh còn hạn chế, học sinh còn vi phạm nội quy, trốn học, ham chơi. . .
3. Nguyên nhân mặt yếu:
- Trong quản lý điều hành hoạt động thường xuyên của đơn vị BGH và các bộ phận, tổ, nhóm chuyên môn chưa mang tính chuyên sâu.
- Một vài giáo viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò chức trách nhiệm vụ của mình trong hoạt động giáo dục học sinh, chưa đặt quyền lợi học tập của học sinh lên trên hết để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình.
- Tình hình nghỉ do dịch bệnh Covid-19 kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của trường.
4. Đánh giá chung:
- Về cơ bản trường THPT Nguyễn Trung Trực đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 do Ngành và địa phương giao cho.
- Các mặt hoạt động phong trào thường xuyên của trường luôn được giữ vững; Chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường được giữ vững ở cả 2 hệ GDPT và GDTX.
- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được nhà trường thực hiện nghiêm, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trong trường học.
- PHHS còn hạn chế trong phối hợp cùng nhà trường giáo dục con em, PHHS thiếu quan tâm đến việc học tập, rèn luyện đạo đức, giáo dục kỹ năng sống của con em.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học là 0.67%, so với năm học 2019 – 2020 tỷ lệ bỏ học của học sinh giảm 0.06%.
- Cán bộ, viên chức trường THPT Nguyễn Trung Trực rất quyết tâm phấn đấu giữ vững các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 - 2023.
 
      Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT Long An;
- HU-UBND huyện Tân Trụ;
- PHT, Đoàn thể, tổ CM;
- Lưu VT.                                                     
                                   
                                                                                                      NGUYỄN VĂN MƯỜI
Các tin khác