Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 220436
Đang online: 1
Văn bản tháng 07/2023
06/07/2023
65
Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xem chi tiết tại đây.
Triển khai luật con nuôi năm 2023. Xem chi tiết tại đây.
 Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 ngành GD&ĐT. Xem chi tiết tại đây.
Công khai danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT. Xem chi tiết tại đây.
Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình (cấp tỉnh). Xem chi tiết tại đây.
Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình (nhiều cấp). Xem chi tiết tại đây.
Thực hiện chuyển trường đối với học sinh phổ thông. Xem chi tiết tại đây.
Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Xem chi tiết tại đây.
Nghị định về tinh giản biên chế. Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về quy định dạy thêm, học thêm của BGD. Xem chi tiết tại đây.
Thông tư về CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Xem chi tiết tại đây.
TT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Xem chi tiết tại đây.
TT quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước. Xem chi tiết tại đây.
 
Các tin khác