Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 220422
Đang online: 4
Văn bản tháng 06/2023
06/07/2023
73
Sử dụng thông tin tích hợp trên VNeID. Xem chi tiết tại đây.
Thực hiện chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động. Xem chi tiết tại đây.
Thực hiện Công văn số 3539/UBND-VHXH ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Long An về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Xem chi tiết tại đây.

 
Các tin khác