Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 119601
Đang online: 7
MỘT VÀI BIỆN PHÁP
09/01/2016
587
MỘT VÀI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GHI NHỚ KIẾN THỨC LỊCH SỬCHO HỌC SINH THPT 1.Vì sao HS khó nhớ KTLS? §Thứ nhất, đã và đang tồn tại quan niệm phổ biến rằng, lịch sử chỉ là “môn phụ”, ít tư duy, không có bài tập, chỉ cần học thuộc.
MỘT VÀI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GHI NHỚ
KIẾN THỨC LỊCH SỬCHO HỌC SINH THPT
1.Vì sao HS khó nhớ KTLS? 
§Thứ nhất, đã và đang tồn tại quan niệm phổ biến rằng, lịch sử chỉ là “môn phụ”, ít tư duy, không có bài tập, chỉ cần học thuộc.....
Link tải về
Các tin khác