Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 240540
Đang online: 4
Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục
28/01/2016
3876
“Một số bài tập phát triển thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT”.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong  thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay, Đảng ta tiếp tục phát triển hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề sức khỏe của con người. Đại hội Đảng lần thứ  VIII (1996) đã chỉ ra rằng, sức khỏe được tăng cường, thân thể tráng kiện vừa là nhu cầu....................
Link tải về
 
Các tin khác