Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 237534
Đang online: 8
Bài trắc nghiệm HỘI THI SỐNG XANH cấp Ngành 2013
30/03/2014
798
Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ CB-GV-NV toàn trường trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống như một phần trách nhiệm và quyền lợi của CB-GV-NV

1. Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ CB-GV-NV toàn trường trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống như một phần trách nhiệm và quyền lợi của CB-GV-NV. Đồng thời vận động và phát động CB-GV-NV toàn trường tham gia phong trào xây dựng và thực hiện làm sạch, đẹp môi trường nơi làm việc góp phần tác động và hình thành ý thức bảo vệ môi trường như một thói quen sống trong đội ngũ CB-GV-NV toàn trường 2. Thông qua Hội thi sẽ chọn ra những hiến kế, giải pháp hay, thực tế và có thể ứng dụng vào các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại trường. 3. Hội thi cũng là một hoạt động nhằm tạo sự đoàn kết trong đội ngũ nhà giáo và lao động hướng về công tác bảo vệ môi trường.

Các tin khác