Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 122593
Đang online: 9
Lịch Trực Quản Sinh
12/01/2016
462
              SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
             
LỊCH TRỰC QUẢN SINH
(Áp dụng 11/01/2016)
             
  Trực sáng Trực giờ ra chơi sáng
  Cổng Tầng trệt + Lầu 1 Lầu 2 Tầng trệt Lầu 1 Lầu 2
Thứ 2 Tuyền, Bình (đôn đốc HS xuống sân Chào cờ) Tuyền Bình
Thứ 3 Ần Lan Hồng (H) Ần Lan Hồng (H)
Thứ 4 Linh Trinh Thúy Linh Trinh Thúy
Thứ 5 Liễu Diễm Hà (S) Liễu Diễm Hà (S)
Thứ 6 Diệp Trúc Tân (2) Diệp Trúc Tân (2)
Thứ 7 Nguyệt Xuân Hằng (2) Nguyệt Xuân Hằng (2)
             
        Tân Trụ, ngày 04/01/2016
           Bí thư Đoàn trường           Bí thư CĐGV
             
…………………...……………………………         Trần Thanh Lan
             
Lưu ý :          
1/ Bổ sung thêm 1 GV trực : Cô Liễu.
2/ GV trực xong để Sổ trực quản sinh đúng nơi quy định.
3/ Nếu GV muốn đổi ngày trực thì hai người thỏa thuận sau đó lấy viết đỏ sửa lại giùm.
4/ Nếu có ý kiến thì đóng góp vào đây. Cảm ơn !!!
Các tin khác