Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 111952
Đang online: 7
Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực...
28/08/2020
222
Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 1791/KH-SGDĐT ngày 8/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An  về Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em  trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2020-2021 với nội dung cụ thể như sau:. Xem chi tiết
Các tin khác