Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 178817
Đang online: 4
Các văn bản tuyên truyền
12/07/2021
164
Các văn bản tuyên truyền
1. Văn bản 6098 qui tắc ứng xử BTTTT xem chi tiết
2. Văn bản 10 Chỉ thị UBND xem chi tiết
3. Văn ban 874 QĐ Bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội xem chi tiết 
4. Văn bản 1716 Phương án phòng Covid 19 thi TNTHPT xem chi tiết
5. Văn bản 1879 Chỉ thị số 10 SGDĐT-HCQT xem chi tiết
6. Văn bản 2044/UBND tăng cường phòng dịch Covid 19 xem chi tiết.
7.  Văn bản Thông báo 2121 kiểm soát người, phương tiện qua lại trên địa bàn xem chi tiết
8. Văn bản 3240_TB-SGTVT Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ xem chi tiết
9. Văn bản 3366_SGTVT-VP_06-07-2021_CV TUYEN TRUYEN TTHC MUC DO 3 4 xem chi tiết
10. Văn bản 5471_QĐ-UBND_14-06-2021 xem chi tiết
11. Văn bản 5543_UBND-VHXH_16-06-2021 xem chi tiết
12. Văn bản 5679_UBND-VHXH_18-06-2021 xem chi tiết
13. Văn bản 6163_QĐ-_1. DANH MUC MUC DO 3,4 -CAP TINH xem chi tiết
14. Văn bản 6163_QĐ-_2. DANH MUCMUC DO 3,4 -CAP HUYEN xem chi tiết
15. Văn bản 6163_QĐ-_3. DANH MUC TONG HOP - MUS DO 3,4- CAP XA-1-27062021 xem chi tiết
16. Văn bản 6163_QĐ-_4. DANH MUC TONG HOP - MUC DO 3,4- NHIEU CAP-2-27062021 xem chi tiết
17. Văn bản 6163_QĐ-UBND_30-06-2021_QĐ CONG BO DM DVCTT MỨC ĐỘ 3, 4 xem chi tiết
18. Văn bản 6377_QĐ-UBND_06-07-2021_20210706170125 xem chi tiết
19. Văn bản 6607_UBND-VHXH_10-07-2021 xem chi tiết
20. Văn bản 6618_UBND-VHXH_11-07-2021 xem chi tiết
Các tin khác