Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 175776
Đang online: 17
Văn bản phòng chống tham nhũng
28/10/2021
173
Văn bản phòng chống tham nhũng
1. Văn bản phòng chống tham nhũng, xem chi tiết
2. Tài liệu tuyên truyền PCTN xem chi tiết
3. Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ xem chi tiết 
4. Nghị định 59 năm 2019 của chính phủ xem chi tiết
5. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 xem chi tiết
6. Hỏi - đáp một số quy định của Luật lao động 2019 xem chi tiết
Các tin khác