Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 185206
Đang online: 1
Kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018.....

Kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018.....

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của...
Xem tiếp
Chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Trung Trực

Chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Trung Trực

Chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Trung Trực giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030
Xem tiếp
WELCOME VNPT WEBSITE