Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 248916
Đang online: 418
Đề cương tuyên truyền các Luật được thông qua năm 2022
18/03/2023
302
Đề cương  giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Xem chi tiết tại đây
Đề cương  giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Thống kê. Xem chi tiết tại đây
Đê cương các Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu,Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thu đặc biệt. Xem chi tiết tại đây
Đề cương các Luật, NQ thông qua tại kỳ họp thứ 2 QH 15. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu luật cảnh sát cơ động. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu Luật Điện ảnh. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu Luật số 03-2022-qh15. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Xem chi tiết tại đây
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật tố tụng hình sự. Xem chi tiết tại đây
Giới thiệu Luật đầu tư 2022. Xem chi tiết tại đây
Giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Xem chi tiết tại đây
Giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022. Xem chi tiết tại đây
Các tin khác